Le   GAPHRSM   travay   avêk   dê   z'   asosiasion  
de   pêrsone   andikapé

kliké   isi   pour   vouar   ki   son   no   manbr ..

Le   GAPHRSM   êd   dê   z' organism
de   pêrsone   andikapé .

Le   GAPHRSM   done   de   l' informasion
o   z' organism   de   pêrsone   andikapé .

Le   GAPHRSM   êd   lê   z' organism
a   se   konêtr
é   a   se   parlé .

Lê   manbr   du   GAPHRSM  
on   lê   mêm   valer   :

 • Il rêspêkt lê z' otr
   
 • Il z' êm parlé de fason sinsêr
   
 • Il kroua ke lê pêrsone son kapabl
   
 • Il s' antrêd
   
 • Il travay ansanbl
   
 • Il konprêne ke
  chak   manbr   ê   t' êkspêr  
  dan   kelke   choz

 
Le   GAPHRSM   done   de   l' informasion  
o   z' organism   de   pêrsone   andikapé  
sur   la   situasion   dê   pêrsone   andikapé .  

Le   GAPHRSM   konê   dê   mouayin     
d' êdé   lê   pêrsone   andikapé .

Lê   manbr   aktif   son :

Tou   lê   z' organism  
ki   défand   lê   droua
dê   pêrsone   andikapé
sur   la   riv   sud .

Tou   lê   z' organism  
ki   parl   o   non
dê   pêrsone   andikapé
sur   la   riv   sud .

Lê   manbr   de   soutiin   son   :

Tou   lê   z' otr   z' organism
ki   ofr   dê   sêrvis
o   pêrsone   andikapé .

Le   rézo   québécois   
dê   z'asosiasion   komunotêr   otonom

S' ê   t' un   group   d' organism
ki   ékout   lê   bezouin   dê   sitouayin .

Par   êgzanpl,  
si   lê   sitouayin   on   bezouin  
d' un   sêrvis   publik   ki   n' êgzist   pa .

Le   group   d' organism  
peu   trouvé   dê   solusion
pour   êdé   lê   sitouayin   an   difikulté .

Lê   z' organism   se   regroup
pour   êtr   for  
é   fêr   chanjé   la   sosiété .