• Rasanblé lê z' asosiasion
  ki   travay   a   intégré  
  lê   pêrsone   andikapé .
   
 • Êdé lê z' asosiasion
  ki   travay   a   intégré  
  lê   pêrsone   andikapé .
   
 • Défandr lê droua
  dê   pêrsone   andikapé .
   
 • Êtr port parol
  pour   lê   pêsone   andikapé .
   
 • Demandé dê sêrvis
  pour   lê   pêrsone   andikapé  
  é   ler   famiy .
   
 • S' asuré ke lê pêrsone andikapé
  son   biin   trêté .
   
 • Informé lê jan dê difikulté
  dan   la   vi   dê   pêrsone   andikapé  
  é   de   ler   famiy .
   
 • Êdé lê z' asosiasion a se parlé .
    
 • Fêr dê z' aksion
  pour   ke   tou   le   mond  
  viv   biin   ansanbl .